Badanie palpacyjne

Badanie DRE to jedna z najskuteczniejszych i najprostszych metod badania prostaty. Polega na ocenie wielkości gruczołu krokowego poprzez badanie palcem przez odbytnicę. Metoda szybko i stosunkowo bezbłędnie wykrywa zmiany o […]

próbka krwi na badanie PSA

Badanie PSA

Badanie PSA (ang. Prostate Specific Antigen), czyli antygenu gruczołu krokowego (prostaty lub inaczej stercza), jest wykonywane u mężczyzn w celu wczesnego wykrycia raka prostaty. Regularnie sprawdzanie poziomu PSA pozwala na […]

Ultrasonografia

Badanie ultrasonograficzne USG – ultradźwięki obrazują tkanki w sposób nieinwazyjny, charakteryzują się dużą dokładnością, co umożliwia wykrywanie w narządach nawet bardzo małych zmian (od 0,1 mm). Ultrasonografia jest atraumatyczną metodą […]

Rezonans magnetyczny, starszy mężczyzna i młoda kobieta - lekarz

Rezonans magnetyczny

Badanie MRI, czyli rezonans magnetyczny (inaczej: obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, badanie rezonansu magnetycznego czy też tomografia rezonansu magnetycznego). Metoda wykorzystuje działanie pola magnetycznego na atomy tlenu, które krążą we krwi. […]

Biopsja fuzyjna a zwykła – Różnice

Zabieg BFP, czyli biopsja fuzyjna prostaty. Obecnie najlepszy ogólnodostępny sposób diagnozowania raka prostaty. Pozwala również na ustalenie obiektywnego stopnia zaawansowania raka na podstawie wielkości i agresywności guzów.