Istnieje wiele sposobów leczenia raka stercza. Jednym z nich jest leczenie polegające na usunięciu całego gruczołu krokowego oraz przylegających do niego struktur anatomicznych. Poniżej znajduje się opis stosowanych w tym celu technik.

Prostatektomia

Prostatektomia to metoda polegająca na usunięciu całego gruczołu krokowego wraz z pęcherzykami nasiennymi. Można ją wykonać technikami tradycyjnymi, laparoskopowymi lub przy pomocy robota.

Wskazania do wykonania prostatektomii:

Rak stercza - zwykle średniego i wysokiego ryzyka.

Kto wykonuje zabieg

Zabieg wykonywany jest przez chirurga urologa.

Interwencja chirurgiczna

Cała procedura przebiega w znieczuleniu ogólnym na sali operacyjnej. Operacja trwa 2-4 godziny.

Radioterapia ze źródeł wewnętrznych (brachyterapia)

Brachyterapia to wyjątkowa, zabiegowa forma radioterapii. Wyróżniamy dwa rodzaje brachyterapii:

  • low dose - umieszczenie źródeł promieniotwórczych w obrębie guza nowotworowego w jego bezpośrednim sąsiedztwie lub w miejscu, z którego został on chirurgicznie usunięty,
  • high dose - wprowadzenie igły przezkroczowo z materiałem promieniotwórczym, zwykle wystarczą 3 sesje w znieczuleniu raz w tygodniu.

Wskazania do wykonania brachyterapii

Zwykle stosowana w przypadku nowotworów, które nie są szczególnie agresywne. W przypadku agresywnej postaci nowotworu możliwe jest łączenie z radioterapią zewnętrzną.

Kto wykonuje zabieg

Radioterapeuta onkolog.

Interwencja medyczna

Cała procedura przebiega w znieczuleniu ogólnym na sali operacyjnej. Operacja trwa 2-3 godziny. Później zalecane są regularne wizyty kontrolne w celu monitorowania postępu leczenia.

Co potrafi technologia marki Koelis?

Pomaga we wprowadzaniu radioaktywnych źródeł bezpośrednio do guza dzięki precyzyjnemu celowaniu w obszary wymagające leczenia. Sukces leczenia można następnie ocenić za pomocą biopsji.

Krioterapia

Kolejną metodą leczenia raka prostaty jest krioterapia. Procedura polega na niszczeniu komórek nowotworowych przy pomocy zamrażania umieszczonymi w sterczu igłami wprowadzonymi przezkroczowo. Przez igły do gruczołu krokowego wprowadzany jest gaz o niskiej temperaturze. Gaz ten bardzo szybko przechodzi w postać stałą, przez co niszczy tkankę nowotworową w gruczole krokowym.

Wskazania do zastosowania krioterapii

Zwykle stosowana w przypadku raka miejscowego małego i średniego ryzyka. Może być również stosowany w leczeniu raka, który nawraca po procedurze prostatektomii lub radioterapii.

Kto wykonuje zabieg

Urolog.

Interwencja medyczna

Zabieg zazwyczaj wykonywany w znieczuleniu ogólnym, w warunkach ambulatoryjnych. Czas trwania samego zabiegu to 1-2 godziny.

Co potrafi technologia marki Koelis?

Dzięki precyzyjnym i szczegółowym informacjom o lokalizacji guza aparaty Koelis pozwalają na dokładniejsze celowanie w leczone obszary prostaty oraz ułatwia lekarzom potwierdzenie postawionej diagnozy. Mapowanie biopsji 3D może zwiększyć dokładność leczenia i rejestrować biopsje pooperacyjne.

Terapia HIFU (skupiona wiązka fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu)

Kiedy fale ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości są skoncentrowane na tkance ciała, tkanka ta rozgrzewa się i ulega martwicy. Aby wykorzystać to działanie do walki z nowotworem, specjalista celuje w obszar, gdzie występuje nowotwór. Jest to zabieg o małej inwazyjności.

Wskazania do terapii HIFU

Rak stercza ograniczony do narządu niskiego ryzyka. Uwaga: Leczenie jest nadal w fazie badań klinicznych.

Kto wykonuje zabieg

Urolog.

Interwencja medyczna

Zabieg zazwyczaj wykonywany w znieczuleniu ogólnym bądź miejscowym, w warunkach ambulatoryjnych. Czas trwania samego zabiegu to 1-3 godziny.

Co potrafi technologia marki Koelis?

Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami HIFU (EDAP Focal One i Ablatherm Fusion / Sonacare Sonablate). Możliwość importowania mapowania 3D do urządzenia HIFU w celu ustalenia obszarów wymagających leczenia.