Czym jest biopsja prostaty?

Wczesnemu wykrywaniu raka stercza może służyć regularne badanie gruczołu krokowego. Obecnie biopsja (tradycyjna z dostępu przezodbytniczego lub z wykorzystaniem nowocześniejszego dostępu przezkroczowego) jest jedynym ogólnodostępnym sposobem potwierdzenia istnienia nowotworu. Ponadto, […]

Przezkroczowa biopsja prostaty

TPUS + Bx jest skrótem oznaczającym biopsję gruczołu krokowego wykonaną pod kontrolą USG z dojścia przezkroczowego. Pomimo faktu, iż jest to dość nowa procedura, dzięki ostatnim innowacyjnym technologiom zaczyna zyskiwać […]

Przezodbytnicza biopsja prostaty

Przezodbytnicza biopsja gruczołu krokowego pod kontrolą TRUS to standardowa procedura wykonywana w przychodniach urologicznych, mająca na celu wykrycie raka prostaty. Obecnie, przezodbytnicza biopsja stercza jest najbardziej rozpowszechnioną techniką biopsji na […]

Jakie są różnice między biopsją przezrektalną a przezkroczową?

Biopsja prostaty jest zazwyczaj wykonywana za pomocą podejścia przezodbytniczego lub przezkroczowego. Obydwa podejścia mogą być wykorzystywane do biopsji celowanej przy użyciu jednej z trzech opcji: fuzji kognitywnej, fuzji softwarowej i […]

Jakie są różnice między fuzją sztywną a elastyczną?

Główna różnica pomiędzy dostępnymi platformami do fuzji MRI-TRUS to metoda nakładania trójwymiarowej bryły prostaty utworzonej w MRI na narząd zobrazowany w USG. Wyróżnia się metodę sztywną oraz elastyczną. Istnieją różnice […]

Biopsja fuzyjna krok po kroku

Rozpoznawanie tkanek nowotworowych przy zastosowaniu ultrasonografii jest niewielkie. Od lat wykorzystuje się wiele schematów biopsji randomowej. Jednak mimo dużej liczby proponowanych schematów, żaden z nich nie spełnia wszystkich oczekiwań pod […]