Jakie są różnice między fuzją sztywną a elastyczną?

Główna różnica pomiędzy dostępnymi platformami do fuzji MRI-TRUS to metoda nakładania trójwymiarowej bryły prostaty utworzonej w MRI na narząd zobrazowany w USG. Wyróżnia się metodę sztywną oraz elastyczną. Istnieją różnice pomiędzy kształtem narządu uzyskanym w obu modalnościach wynikające m. in. z deformacji prostaty w obrazowaniu ultrasonograficznym przez nacisk głowicy usg na narząd. Różnica może też wynikać z faktu, iż badanie MRI wykonywane jest czasami znacznie wcześniej niż badanie usg. Nie można też wykluczyć błędów w dokładności konturowania przez operatorów.

biopsja_elastyczna_a_sztywna-7

Rys. Biopsja sztywna

biopsja_elastyczna_a_sztywna-8

Rys. Biopsja elastyczna

Elastyczna fuzja kompensuje niedokładności kształtu poprzez deformację przestrzenną konturów w obrazie MRI dopasowując do badania referencyjnego, które w tym przypadku to badanie usg. Przeprowadzono wiele badań, aby sprawdzić czy różnice pomiędzy fuzją sztywną a elastyczną są klinicznie istotne (Elastic Versus Rigid Image Registration in Magnetic Resonance Imaging–transrectal Ultrasound Fusion Prostate Biopsy: A Systematic Review and Meta-analysis, Wulphert Venderink, Maarte de Rooij, J.P Michiel Sedelaar, Henkjan Huisman, Jurgen J. Futterer, 2016). Ceklem badań było stwierdzenie, czy są różnic w wykrywaniu nowotworów klinicznie istotnych korzystając z fuzji sztywnej i elastycznej. Wydaje się, że metoda elastyczna jest dokładniejsza i powinna mieć wyższy wskaźnik wykrywania raka. Wnioski były jednak odmienne. Nie wskazano znaczących różnic pomiędzy obydwiema metodami. Można to wytłumaczyć faktem, że podczas biopsji sztywnej operator używa kognitywnej optymalizacji kształtu prostaty, aby skompensować różnice kształtów. Przy zbyt dużych różnicach kształtu oprogramowanie nie pozwala na wykonanie fuzji elastycznej, gdyż może to spowodować zbyt dużą zmianę położenia miejsc podejrzanych na siatce MRI.

Rola mpMRI w wykrywaniu agresywnych nowotworów jest szeroko zauważalna w wprowadzona do codziennej praktyki (Accuracy of Multiparametric MRI for Prostate Cancer Detection: A Meta-Analysis Maarten de Rooij, Esther H. J. Hamoen, Jurgen J. Fütterer, Jelle O. Barentsz, 2014). Konsekwentnie biopsje z wykorzystaniem MRI, zarówno wewnątrz cewki MR, jak i fuzyjne, są wykonywane coraz częściej. Wiele badań wykazuje wyższą stopień wykrywania nowotworów klinicznie istotnych oraz mniejszy wskaźnik wykrywania nowotworów klinicznie nieistotnych w porównaniu do biopsji w TRUS.

Nie znaleziono badań wykazujących różnice w dokładności biopsji wewnątrz MR i fuzji MRI-TRUS. Procedura biopsji fuzyjnej jest jednak znacznie tańsza, zajmuje mniej czasu, jest bardziej dostępna i poprzez to jest znacznie częściej stosowana.