Metody leczenia raka prostaty

Istnieje wiele sposobów leczenia raka prostaty.

Poniżej znajduje się opis stosowanych w tym celu technik.

Prostatektomia

Prostatektomia to metoda leczenia miejscowo zaawansowanego raka prostaty (bez przerzutów), polegająca na usunięciu całego gruczołu stercza. Jest to bardzo powszechna operacja chirurgiczna, którą można wykonać tradycyjnymi technikami lub przy pomocy robota. Obecnie odkryto, że prostatektomia w asyście robota zmniejsza ból pooperacyjny i krwawienie. Jednak skutki uboczne pozostają podobne do tych, które towarzyszą tradycyjnej operacji.

Wskazania - Zwykle stosowany przy nowotworach średniego i wysokiego ryzyka.

Lekarz - Chirurg Urolog

Interwencja chirurgiczna - Cała procedura przebiega w znieczuleniu ogólnym na sali operacyjnej. Operacja trwa od 2-4 godzin.

Co potrafi technologia marki Koelis? - Potrafi zmierzyć i precyzyjnie określić położenie guza. Tak dokładna ocena pozwala upewnić się, czy konieczny jest zabieg prostatektomii.

Ponadto, możliwe jest wykonanie biopsji pooperacyjnych w celu wykrycia przerzutów.

Radioterapia z pól zewnętrznych

W ramach radioterapii do zniszczenia komórek nowotworowych wykorzystuje się promieniowanie jonizujące. Promieniowanie wykorzystywane w radioterapii jest podobne do wykorzystywanego podczas zwykłego prześwietlenia promieniami Roentgena, jednak w trakcie radioterapii stosuje się dużo większe dawki promieniowania przez dłuższy czas. Promieniowanie jonizujące wywołuje w komórkach szereg zmian prowadzących do ich śmierci, co w efekcie prowadzi do zmniejszenia guza.

Wskazania - Zwykle stosowany przy nowotworach średniego i wysokiego ryzyka lub progresji.

Lekarz - Onkolog radioterapeuta

Interwencja medyczna - Cotygodniowe sesje przez okres kilku tygodni. Każda sesja trwa 10–20 minut.

Co potrafi technologia marki Koelis? - Dzięki mapowaniu biopsji 3D, onkolodzy mają możliwość precyzyjnego zlokalizowania guza i opracowania indywidualnego planu leczenia dla pacjenta.

Radioterapia ze źródeł wewnętrznych (Brachyterapia)

Brachyterapia to wyjątkowa, zabiegowa forma radioterapii polegająca na umieszczaniu źródeł promieniotwórczych w obrębie guza nowotworowego w jego bezpośrednim sąsiedztwie lub w miejscu, z którego został on chirurgicznie usunięty. Te maleńkie źródła wielkości ziarenka ryżu emitują promieniowanie na obszar o wielkości kilku milimetrów. Zwykle używa się 60–100 źródeł, w zależności od rodzaju nowotworu. Należy pamiętać, że radioaktywność źródeł spada z czasem.

Wskazania - Zwykle stosowana w przypadku nowotworów które nie są szczególnie agresywne. W przypadku agresywnej postaci nowotworu, możliwe jest łączenie z radioterapią zewnętrzną.

Lekarz - Onkolog radioterapeuta i Urolog

Interwencja medyczna - Cała procedura przebiega w znieczuleniu ogólnym na sali operacyjnej. Operacja trwa od 2-3godzin. + regularne wizyty kontrolne w celu monitorowania postępu leczenia.

Co potrafi technologia marki Koelis? - Pomaga we wprowadzaniu radioaktywnych źródeł bezpośrednio do guza dzięki precyzyjnemu celowaniu w obszary wymagające leczenia. Sukces leczenia można następnie ocenić za pomocą biopsji.

Krioterapia

Kolejną metodą leczenia raka prostaty jest krioterapia. Procedura polega na wymrażaniu komórek nowotworowych umieszczonymi w prostacie igłami. Przez igły do gruczołu krokowego wprowadzany jest gaz o niskiej temperaturze. Gaz ten bardzo szybko przechodzi w postać stałą, przez co niszczy tkankę nowotworową w prostacie.

Wskazania - Zwykle stosowana w przypadku raka miejscowego, o nie szczególnie agresywnej postaci. Może być również stosowany w leczeniu raka, który nawraca po procedurze prostatektomii lub radioterapii.

Lekarz - Urolog

Interwencja medyczna - Zabieg zazwyczaj wykonywany w znieczuleniu ogólnym, w warunkach ambulatoryjnych. Czas trwania samego zabiegu to 1-2 godziny.

Co potrafi technologia marki Koelis? - Dzięki precyzyjnym i szczegółowym informacjom o lokalizacji guza, pozwala na dokładniejsze celowanie w leczone obszary prostaty oraz ułatwia lekarzom potwierdzenie postawionej diagnozy Mapowanie biopsji 3D może zwiększyć dokładność leczenia i rejestrować biopsje pooperacyjne.

Terapia HIFU (skupiona wiązka fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu)

Podczas gdy fale ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości są skoncentrowane na tkance ciała, tkanka ta rozgrzewa się i umiera. Aby wykorzystać to działanie do walki z nowotworem, specjalista celuje w obszar, gdzie występuje nowotwór. Jest to zabieg o małej inwazyjności.

Wskazania - Zlokalizowany nowotwór o łagodnej postaci. Uwaga: Leczenie jest nadal w fazie badań klinicznych..

Lekarz - Urolog

Interwencja medyczna - Zabieg zazwyczaj wykonywany w znieczuleniu ogólnym bądź miejscowym, w warunkach ambulatoryjnych. Czas trwania samego zabiegu to 1-3 godziny.

Co potrafi technologia marki Koelis? - Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami HIFU (EDAP Focal One i Ablatherm Fusion / Sonacare Sonablate). Możliwość importowania mapowania 3D do urządzenia HIFU, w celu ustalenia obszarów wymagających leczenia.

Chemioterapia

Chemioterapia jest leczeniem zalecanym przede wszystkim w przypadku zaawansowanych postaci nowotworów, z obecnością przerzutów, gdy korzyści z tak intensywnego leczenia przewyższają niekorzystne skutki uboczne. Procedura zatrzymuje komórki rakowe, zapobiegając ich namnażaniu. Nie leczy raka, a raczej ogranicza jego progresję i agresję. Oznacza to, że chemioterapia jest stosowana wraz z innymi bardziej radykalnymi metodami leczenia, które mogą całkowicie usunąć lub zniszczyć guz.

Wskazania - Agresywna postać nowotworu, przerzuty.

Lekarz - Onkolog

Interwencja medyczna - Leczenie kilkutygodniowe, lekami podawanymi doustnie bądź dożylnie pod nadzorem lekarza onkologa.

Co potrafi technologia marki Koelis? - Potrafi zmierzyć i precyzyjnie określić położenie guza. Tak dokładna ocena pozwala upewnić się, czy konieczne jest wdrożenie chemioterapii.

Istnieje wiele sposobów leczenia raka prostaty.