Aktywny nadzór nad rakiem prostaty

Koncepcja aktywnego nadzoru lub uważnego czekania stanowi dziś cenną alternatywę dla leczenia raka prostaty. Aktywny nadzór to obserwacja i regularne monitorowanie bez wdrażania leczenia inwazyjnego. Aktywny nadzór jest często stosowany w przypadku podejrzenia wczesnego stadium, wolno rosnącego raka prostaty. Jednak uważne czekanie może być również zasugerowane, gdy ryzyko operacji, radioterapii lub terapii hormonalnej przewyższa możliwe korzyści. Inne terapie można rozpocząć, jeśli pojawią się objawy lub oznaki przyspieszenia wzrostu nowotworu.

Wyniki badań sugerują, że aktywny nadzór jest najlepszym wyborem dla starszych pacjentów niskiego ryzyka.

Metoda ma zastosowanie w następujących sytuacjach:

 • nieagresywna postać raka prostaty z niskim prawdopodobieństwem skrócenia życia pacjenta,
 • każde leczenie, niezależnie od jego charakteru, wiąże się z pewnym ryzykiem, a przewidywalne skutki uboczne mogą mieć wpływ na jakość życia pacjenta.

Aktywny nadzór to sposób postępowania polegający na odroczeniu prostatektomii radykalnej lub radioterapii u chorych na raka stercza nie ryzykując jednocześnie progresji do stadium choroby przerzutowej. W trakcie aktywnego nadzoru konieczna jest dobra współpraca lekarza prowadzącego z chorym. Regularna kontrola – badanie przesiewowe, ocena PSA, rezonans magnetyczny, badanie per rectum oraz ponowne biopsje są konieczne, aby zachować bezpieczeństwo takiego postępowania. Ten rodzaj postępowania ma udowodnione korzyści kliniczne. Wśród pacjentów z rakiem prostaty o niskim ryzyku progresji, po dziesięciu latach aktywnego nadzoru, współczynnik przeżycia przekracza 98%.

Aktywny nadzór - stosowanie

Nieagresywna postać raka prostaty

Według Francuskiego Towarzystwa Urologicznego (Association Française d’Urologie - AFU) aktywny nadzór lub procedurę uważnego czekania można wdrożyć tylko pod warunkiem, że postać nowotworu nie jest agresywna.

Tę kwestię można zdefiniować za pomocą następujących kryteriów:

 • rak ograniczony do prostaty,
 • niski wynik w skali Gleasona < 7,
 • wynik PSA poniżej 10.

Badane są również nieradykalne terapie, znane również jako terapie ogniskowe. Adresowane byłyby one nie tylko do chorych kwalifikujących się do programów obserwacyjnych, u których występuje jedno ognisko nowotworu, ale również do chorych z nowotworem bardziej zaawansowanym, którzy nie nadają się już do programów obserwacyjnych.

Aktywny nadzór - znaczenie wieku pacjenta

Decydującym czynnikiem w koncepcji aktywnego nadzoru jest wiek pacjenta. Jako środek zapobiegawczy aktywny nadzór nie będzie oferowany mężczyznom w wieku poniżej 65 lat. Dzieje się tak, dlatego, że ryzyko zgonu jest trzykrotnie większe 15 lat po pojawieniu się pierwszych guzów.

Obecność innych czynników

W przypadku pacjenta cierpiącego na inne poważne schorzenia zdrowotne wskazane może być wybranie aktywnego nadzoru, nawet w przypadku agresywnej postaci raka prostaty.

Oczywiście decyzja o wdrożeniu takiego protokołu będzie zawsze podejmowana w sposób świadomy przez lekarza, odpowiednio po konsultacji z pacjentem.

Ukierunkowane monitorowanie biopsji

Procedura aktywnego nadzoru wymaga dokładnego monitorowania rozwoju guzów nowotworowych w obrębie prostaty.

Obecnie ten zasadniczy warunek można spełnić jedynie celowana biopsja prostaty (biopsja przezodbytnicza bądź przezkroczowa).

Działania dodatkowe

W ostatnich latach tradycyjne badania przesiewowe (ultrasonografia i radiologia MRI-US) oraz metody diagnostyczne zostały uzupełnione o nowe testy genetyczne/genomiczne.

Dostarczając dodatkowych informacji, testy te otwierają nowe perspektywy, które pomagają lekarzom i pacjentom w postawieniu dokładniejszej diagnozy i podjęciu decyzji, o ewentualnej kontynuacji procedury aktywnego nadzoru

W niektórych przypadkach pacjenci mogą niechętnie poddawać się aktywnemu nadzorowi, zamiast tego preferują natychmiastowe leczenie aktywne.

Korzyści strategii aktywnego nadzoru

 • brak zagrożeń związanych z leczeniem (na przykład ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym),
 • brak działań niepożądanych związanych z leczeniem (zaburzenia erekcji, nietrzymanie moczu itp.),
 • zachowana jakość życia,
 • oczekiwany postęp nowych eksperymentalnych metod leczenia.

Możliwe zagrożenia i skutki uboczne

Lista potencjalnych zagrożeń i skutków ubocznych związanych z procedurą aktywnego nadzoru:

 • regularne biopsje prostaty, zwiększające potencjalne ryzyko i skutki uboczne z nimi związane,
 • ryzyko, że nowotwór rozwija się szybciej niż założono, co może powodować problemy w leczeniu (niektóre badania wykazały jednak, że ryzyko utrzymuje się na niskim poziomie),
 • wystąpienie problemów zdrowotnych, które sprawią, że możliwość wdrożenia niektórych terapii będzie niemożliwa.

Aktywny nadzór i technologia marki KOELIS™

Już od ponad dziesięciu lat KOELIS, The Prostate Care Company, pomaga urologom i radiologom na całym świecie dostarczając najnowszą generację urządzeń przeznaczonych do leczenia raka prostaty.

Nieustannie rosnąca liczba wcześnie wykrytego stadium raka prostaty niskiego ryzyka, skłania urologów do rozważenia alternatywnych metod leczenia. Jedną z ich jest na przykład wspomniany powyżej aktywny nadzór. Procedura ta wymaga jednak kolejnych biopsji powtarzanych w określonych odstępach czasu w celu śledzenia ciągłego postępu choroby.

Marka KOELIS opracowała innowacyjną technologię oprogramowania zapewniającą nadzwyczajną kontrolę jakości procedury aktywnego nadzoru.

Aparat KOELIS Trinity™, to zaawansowany system biopsji fuzyjnej prostaty pod kontrolą fuzji obrazów 3D TRUS/MRI i TPUS/MRI, który umożliwia prowadzenie, mapowanie i rejestrowanie próbek biopsji 3D w czasie rzeczywistym wszystkich pacjentów. Mapy 3D biopsji mogą być następnie przeglądane i omawiane bezpośrednio z pacjentami lub lekarzami. Można je załadować i zarejestrować za pomocą MRI, aby kompleksowo udokumentować postęp choroby i odpowiednio ukierunkować kolejną interwencję. Ponadto obrazy z poprzednich planów, badań lub zabiegów można połączyć z obrazowaniem ultrasonograficznym na żywo w celu potwierdzenia skuteczności leczenia i oceny optymalnej selekcji i procesów kontrolnych dla mężczyzn objętych aktywnym nadzorem.

Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do kontaktu.