Aparat KOELIS 3D

Marka KOELIS już od wielu lat zajmuje się leczeniem prostaty, w oparciu o wartość obrazowania 3D i unikalną kartografię dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta. Nieustannie, proponujemy innowacyjne koncepcje i wytyczne dotyczące leczenia nowotworu prostaty. W prostym procesie KOELIS zapewnia lekarzom nowe, niezwykle potężne narzędzie diagnostyczne do planowania, wdrażania, przeglądu i kontroli spersonalizowanego rozwiązania w zakresie opieki nad prostatą. Korzystając z nowych technik wizualizacji i rejestrowania, które umożliwia fuzyjna biopsja prostaty, lekarze będą mieli rozszerzone pole widzenia choroby, gwarantujące pełną kontrolę jakości.

Więcej o tym, jak wykonać biopsję fuzyjną prostaty aparatem Koelis dowiesz się tutaj.

Obejrzyj nagranie z zabiegu biopsji fuzyjnej prostaty za pomocą KOELIS Trinity.

KOELIS to wieloparametrowa mapa informacyjna 3D, która obejmuje szeroki zakres danych wejściowych z różnych materiałów uzupełniających: wyniki mp-MRI, PET, PI-RADS, badanie Second Look, patologię i epigenetykę. Wyjątkowo szczegółowa mapa prostaty nie tylko otwiera nowe horyzonty, zapobiegając nadmiernej diagnozie i nadmiernemu leczeniu, ale także zachęca do komunikacji między oddziałami medycznymi, aby zagwarantować jak najlepszą opiekę nad gruczołem krokowym.

aparat_koelis_3D-2

Obraz kliniczny w skrócie

Patologia

Badanie histopatologiczne mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie obecności zmian chorobowych oraz ocenę postępu choroby można łatwo zarejestrować w kartografii. Wszelkie metody biopsji są wyraźnie wyróżnione i zróżnicowane dla wielu celów:

 • standardowe biopsje obejmujące cały gruczoł krokowy w celu wykrycia zmian chorobowych,
 • biopsje celowane polegające na usunięciu próbek podejrzanej tkanki,
 • biopsje saturacyjne stosowane zazwyczaj jako technika drugiego rzutu w celu nakierowania na wcześniej pobrane obszary,
 • biopsje w celu zbliżenia do nowych obszarów,
 • których nigdy nie pobrano,
 • biopsje oceniające rozrost guza.

Wyświetlany na mapie kolor rdzeni zmienia się po dodaniu wyniku Gleasona, wskazując czy nowotwór został wykryty.

Radiologia

W pełni zintegrowana multimodalna fuzja obrazów zapewnia obrazy wysokiej jakości, i doskonałą definicję tkanki, jednocześnie umożliwiając dokładne wykrywanie, monitorowanie i charakteryzowanie widocznych zmian. Różne metody obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, w tym T2 lub Diffusion bądź nowsze obrazowanie raka prostaty, takie jak PET i CT, mogą być importowane i łączone w celu precyzyjnego konturowania stercza i obszarów podejrzanych. Wyniki te można łatwo wyświetlić i wyróżnić w aparacie KOELIS, tym samym oferując kompleksową diagnostykę schorzeń gruczołu krokowego.

Epigenetyka

Aspekty biologiczne chromatyny i chromosomu oferowane przez dane epigenetyczne można z łatwością umieścić na mapie molekularnej, jak również w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących gruczołu krokowego. Otrzymane dane ujawniają potencjalną ewolucję zmiany, co więcej prowadzą również do lepszego zrozumienia raka. Profil kliniczny pomaga lekarzowi wybrać najdokładniejszą terapię, od aktywnego nadzoru po ukierunkowane leczenie.

Planowanie

Zaawansowany system wizualizacji oferowany przez aparat KOELIS Cartography zwiększa skuteczność diagnostyczną dla zoptymalizowanego planu terapii. Ponadto, urządzenie wprowadza nowe podejście do leczenia raka prostaty. Wyświetloną mapę można edytować w dowolnym momencie. Przedstawia ona kompletny i zaktualizowany profil kliniczny obejmujący każdy etap leczenia prostaty, od pierwszej biopsji po potencjalne wdrożenie terapii i przyszłe ukierunkowane interwencje. Zapewnia to wyjątkowo skuteczną i dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta opiekę nad prostatą.

Aparat KOELIS Trinity, jako narzędzie wielospecjalistyczne, jest podstawą każdej decyzji dotyczącej leczenia raka prostaty. Wyjątkowo szczegółowa mapa prostaty gwarantuje zgodność pacjenta, identyfikowalność i kontrolę na każdym etapie procesu, prowadząc do wydajnych, ukierunkowanych na pacjenta i dostosowanych rozwiązań.

Marka KOELIS już od wielu lat zajmuje się
leczeniem prostaty, w oparciu o wartość obrazowania 3D i unikalną kartografię
dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta. Nieustannie, proponujemy
innowacyjne koncepcje i wytyczne dotyczące leczenia nowotworu prostaty. W
prostym procesie KOELIS zapewnia lekarzom nowe, niezwykle potężne
narzędzie diagnostyczne do planowania, wdrażania, przeglądu i kontroli
spersonalizowanego rozwiązania w zakresie opieki nad prostatą. Korzystając z
nowych technik wizualizacji i rejestrowania, które umożliwia
fuzyjna biopsja prostaty, lekarze będą mieli rozszerzone pole widzenia choroby, gwarantujące pełną
kontrolę jakości.

Więcej o tym, jak wykonać biopsję fuzyjną prostaty aparatem Koelis dowiesz się tutaj.

Obejrzyj nagranie z zabiegu biopsji fuzyjnej prostaty za pomocą KOELIS Trinity.

KOELIS to wieloparametrowa mapa informacyjna 3D, która obejmuje szeroki
zakres danych wejściowych z różnych materiałów uzupełniających: wyniki
mp-MRI, PET, PI-RADS, badanie Second Look, patologię i epigenetykę.
Wyjątkowo szczegółowa mapa prostaty nie tylko
otwiera nowe horyzonty, zapobiegając nadmiernej diagnozie i nadmiernemu leczeniu, ale także zachęca
do komunikacji między oddziałami medycznymi, aby zagwarantować jak najlepszą
opiekę nad gruczołem krokowym.

aparat_koelis_3D-2

Obraz kliniczny w skrócie

Patologia

Badanie histopatologiczne mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie obecności zmian chorobowych oraz ocenę postępu choroby można łatwo zarejestrować w kartografii. Wszelkie metody biopsji są wyraźnie wyróżnione i zróżnicowane dla wielu celów:

 • standardowe biopsje obejmujące cały gruczoł krokowy w celu wykrycia zmian chorobowych,
 • biopsje celowane polegające na usunięciu próbek podejrzanej tkanki,
 • biopsje saturacyjne stosowane zazwyczaj jako technika drugiego rzutu w celu nakierowania na wcześniej pobrane obszary,
 • biopsje w celu zbliżenia do nowych obszarów,
 • których nigdy nie pobrano,
 • biopsje oceniające rozrost guza.

Wyświetlany na mapie kolor rdzeni zmienia się po dodaniu wyniku Gleasona, wskazując czy nowotwór został wykryty.

Radiologia

W pełni zintegrowana multimodalna fuzja obrazów zapewnia obrazy wysokiej jakości, i doskonałą definicję tkanki, jednocześnie umożliwiając dokładne wykrywanie, monitorowanie i charakteryzowanie widocznych zmian. Różne metody obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, w tym T2 lub Diffusion bądź nowsze obrazowanie raka prostaty, takie jak PET i CT, mogą być importowane i łączone w celu precyzyjnego konturowania stercza i obszarów podejrzanych. Wyniki te można łatwo wyświetlić i wyróżnić w aparacie KOELIS, tym samym oferując kompleksową diagnostykę schorzeń gruczołu krokowego.

Epigenetyka

Aspekty biologiczne chromatyny i chromosomu oferowane przez dane epigenetyczne można z łatwością umieścić na mapie molekularnej, jak również w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących gruczołu krokowego. Otrzymane dane ujawniają potencjalną ewolucję zmiany, co więcej prowadzą również do lepszego zrozumienia raka. Profil kliniczny pomaga lekarzowi wybrać najdokładniejszą terapię, od aktywnego nadzoru po ukierunkowane leczenie.

Planowanie

Zaawansowany system wizualizacji oferowany przez aparat KOELIS Cartography zwiększa skuteczność diagnostyczną dla zoptymalizowanego planu terapii. Ponadto, urządzenie wprowadza nowe podejście do leczenia raka prostaty. Wyświetloną mapę można edytować w dowolnym momencie. Przedstawia ona kompletny i zaktualizowany profil kliniczny obejmujący każdy etap leczenia prostaty, od pierwszej biopsji po potencjalne wdrożenie terapii i przyszłe ukierunkowane interwencje. Zapewnia to wyjątkowo skuteczną i dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta opiekę nad prostatą.

Aparat KOELIS Trinity, jako narzędzie wielospecjalistyczne, jest podstawą każdej decyzji dotyczącej leczenia raka prostaty. Wyjątkowo szczegółowa mapa prostaty gwarantuje zgodność pacjenta, identyfikowalność i kontrolę na każdym etapie procesu, prowadząc do wydajnych, ukierunkowanych na pacjenta i dostosowanych rozwiązań.